90507

Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı (ADR)

ADR: Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması’dır.

 

1957 yılında Birleşmiş Milletler, Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından oluşturulmuştur. 1968 yılında yürürlüğe girmiştir.

 

• 2013 yılı itibariyle 48 devlet ADR’ye taraf olmuştur.
 
Birleşmiş Milletler ADR anlaşmasına 22 Mart 2010 tarihi itibariyle Türkiye’nin taraf olması kabul edildi.
Resim
Resim
alt
alt