90507

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı

Tehlikeli  madde  güvenlik  danışmanı  (TMGD) Nedir
Tehlikeli maddeleri; taşıyan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran  ve  boşaltan  işletmelerin  yaptıkları  işlemleri,  insan  sağlığına,  diğer  canlı  varlıklara  ve  çevreye  zarar  vermeden,  güvenli  bir şekilde yapmaları için, bu işletmelere yardımcı olmak amacıyla görev yapacak olan ve İfa  edeceği  görev  ve  nitelikleri  ADR/RID’ın  1.8.3  üncü  kısmında  belirltien  ve Bakanlık tarafından tehlikeli madde güvenlik danışmanı sertifikası düzenlenerek yetkilendirilen gerçek kişiyi ifade eder.  

Kimler TMGD Hizmeti Almak  Zorundadır

TMGD tebliği son halini 19.04.2017 tarihinde almıştır. Bu tebliğe göre Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan ve 6 ncı maddenin üçüncü fıkrası kapsamında Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi sahibi olan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile bu Tebliğ kapsamındaki tehlikeli maddeleri geçici olarak depolayan işletmeleri, kapsamaktadır. 

TMGD Hizmeti Kimlerden Alınabilir                                                                                                 Tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı hizmeti vermek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK)  bu hizmet alınabilmektedir.

İDOADR TMGDK

Firmamız Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yetkilendirilen Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kuruluşlarından (TMGDK)'dır.

Resim