90507

Ürün Güvenlik Bilgi Formu (MSDS) Hazırlanması

MSDS Hazırlama, tehlikeli kimyasallar barındıran işletmelerde yapılması zorunlu bir çalışmadır. 

Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (GBF/SDS/MSDS/Safety Data Sheet) kimyasal madde ve karışımları üreten, ithal eden firmaların ve alt kullanıcılarının kimyasal ürünü güvenle kullanmak için yeterli bilgiye sahip olmasını sağlamak amacı ile hazırlanmaktadır. İDOADR danışmanlık konusunda sizlere teknik destek sağlayabilir. Böylece kimyasal yönetmelik gereği sağlanması gereken şartlar son derece sağlam bir şekilde sağlanmış olur.

Malzeme Güvenlik Bilgi Formu (GBF / SDS / MSDS / SAFETY DATA SHEET) Yönetmeliği

MSDS Hazırlama

13 Aralık 2014 tarihinde yürürlüğe giren “Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik” uyarınca MSDS hazırlama işlemi TÜRKÇE olmalıdır.

13 Aralık 2014’ten önce hazırlanmış tüm güvenlik bilgi formlarının güncellenmesi gerekmektedir.

Güvenlik Bilgi Formları bulunmadığı ürünler ile ilgili 6.000 TL’den başlayan para cezaları uygulanır.

İthal kimyasallar ülkemizin sınırlarına girdikten ve piyasa arz edilmeleri itibariyle Türkçe GBF’ları bulundurulması zorunludur.

Yasal Şartlar Açısından MSDS Hazırlama Gerekliliği

Ticaret Bakanlığı bildirimleri için (kuvvetli asit ve bazlar, deterjanlar, oda kokuları), Yol Kenarı Denetleme İstasyonlarında ve İş Sağlığı ve Güvenliği denetimlerinde mevzuata uygun olarak hazırlanmış Türkçe Malzeme Güvenlik Bilgi Formu sunulması zorunludur.

Piyasaya arz edilen ürünlerin doğru şekilde etiketlenmesi konularında hizmet vermekteyiz. Ana amacımız, kimyasal maddelerin güvenli bir şekilde taşınabilmesi ve kullanılabilmesi için gerekli olan Türkçe GBF’ları ADR uyumlu etiketleri en ekonomik, en doğru, en profesyonel ve en hızlı şekilde hazırlanır.

Türkiye’de kara, hava, demir ve deniz yoluyla taşınan tüm kimyasal maddelerde ADR uyumlu etiket bulundurulması zorunludur.

Resim