90507

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 02.04.2015

Resim
2 Nisan 2015 PERŞEMBE                                                                                                                                                                                                Resmî Gazete Sayı : 29314
YÖNETMELİK
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 - 24/10/2013 tarihli ve 28801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının (a) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.


"a) 2006-2014 model taşıtlar 30/6/2015 tarihine kadar,"


"a) 2006-2014 model taşıtlar için 31/12/2015 tarihine kadar,"


MADDE 2 -Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi & Sayısı
24/10/2013 28801


Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin Tarihi & Sayısı
27/8/2014 29101