90507

Gönderenin Sorumlulukları Nelerdir

Üretici ya da gönderici firmaların başlıca sorumlulukları ;

Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi Alma :Tehlikeli maddelerden bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan; dolduran, paketleyen, yükleyen, gönderen, alıcı, boşaltan ve tank konteyner/taşınabilir tank işletmecisi olarak bu faaliyetlerden biri veya birden fazlasıyla iştigal eden işletmeler Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar. 

Sınıf 1, Sınıf 6 ve Sınıf 7 kapsamındaki tehlikeli maddelerle iştigal eden işletmeler, herhangi bir işlem miktarına bağlı olmaksızın Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesi almak zorundadırlar.

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Bulundurma: 30.06.2015 tarihi itibariyle Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik kapsamındaki faaliyetleri gerçekleştiren her işletme, işletmelerin tehlikeli malların karayolları ile taşıması, bununla ilgili olarak ambalajlanması, yüklenmesi ve doldurma ile boşaltma işlemlerinde kişilerin, mülklerin ve çevrenin korunması amacıyla riskleri azaltma konusunda yardımdan sorumlu olarak bir ya da daha fazla güvenlik danışmanı istihdam etmesi veya Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı hizmeti alması zorunludur. 

UN Numarası Verilerek Sertifikalandırılmış Ambalajların Kullanılması: Bir tehlikeli maddenin taşınabilmesi için öncelikle kullanılacak paketin, ADR kriterlerine uygun olarak üretilmiş ve  Bakanlıkça veya ADR’ye taraf bir ülkenin yetkili otoritesince yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından test edilip UN Numarası verilerek sertifikalandırılmış olan ambalajların kullanılması zorunludur.

İşaretleme İle İlgili Sorumluluklar: 
1)Ürün ambalajları, tehlikeli maddeye ait ‘UN numarası’ ve ilgili tehlikeli maddenin tehlikesini gösteren ‘tehlike etiketi’ ile işaretlenmelidir.
2)İçinde çevre için tehlikeli madde içeren paketlerin üzerine  ‘ÇEVRE İÇİN ZARARLI MADDE’ etiketi ayrıca yapıştırılmalıdır. 
3)Elleçlenmesi ve istiflenmesi daha kolay bir birim oluşturacak şekilde birleştirilen, bir veya daha fazla dış ambalaj içeren ambalajlar üzerine ‘DIŞ PAKET (OVERPACK) ’ etiketi ile işaretlenmelidir. 
4)İçlerinde sıvı içeren dış paketlere, paketlerin her iki tarafına, okların uçları paketin üste gelmesi gereken tarafı gösterecek şekilde ‘YÖN OKLARI’ yapıştırılmalıdır. 
5)Zarar görmüş hasarlı, sızdıran veya uygun olmayan tehlikeli malların kurtarılması veya tasfiyesi amacıyla yeni bir ambalaj kullanıldığında, bu ambalajların üzerine ‘KURTARMA AMBALAJI (SALVAGE’) etiketi yapıştırılmalıdır. 

ADR Taşıma Evrakı ile ilgili sorumluluklar:

Taşıma evrakının üzerinde; 

» Gönderen ve Alıcı Bilgileri
» Ambalaj tipi ve toplam ürün miktarı
» Adr mevzuatına uygun ürün tanımı yer alması mecburidir.

Tümü