90507

Araç Sürücüsü Ve Mürettebatın Sorumlulukları Nelerdir?

Yangın söndürme cihazlarının kullanımı konusunda bilgi sahibi olmakla,

Tehlikeli madde içeren ambalajları açmamakla,

Taşınabilir yanıcı aydınlatma aletleriyle ve yüzeyi metal alaşımlı olan aletlerle  araçlara binmemekle,

Araçlara yükleme, doldurma ve boşaltma yapıldığı sırada taşıtların yakın çevresinde ateş yakılmasına, açık ışıklandırma yapılmasına ve sigara içilmesine izin vermemekle, kıvılcım çıkma özelliğine sahip cisimler bulundurmamakla ve bu özelliğe sahip giysiler ile çalışmamakla,

Yükleme, doldurma ve boşaltma sırasında zorunlu hallerin dışında  taşıtın motorunu kapalı tutmakla,

 Tehlikeli madde yüklü taşıt ve tanklar üzerinde bulundurulması zorunlu etiket, levha ve turuncu plakaların takılmasını ve boşaltılarak temizlenmiş olan araçların üzerinden bu etiket, levha ve turuncu plakaların çıkarılmasını sağlamakla,

Ambalajı hasar görmüş olan paketleri taşımamakla,

Tehlikeli madde sızıntısı olması veya böyle bir ihtimalin bulunması durumunda, taşıma yapmamakla,

Karayolunun kullanımıyla ilgili yasak ve sınırlamalara uymakla,

Taşıtın istiap haddine uygun yüklendiğini kontrol etmek ve istiap haddinin üstünde yüklenmiş olan taşıtı kullanmamakla,

Tehlike anında yazılı talimatlarda belirtilen tedbirleri almakla,

Taşıma sırasında gerekli belgeleri ve ekipmanı yanında bulundurmakla,

Taşınmakta olan tehlikeli maddeler, özellikle herhangi bir kaza veya uygunsuzluk durumunda, üçüncü kişiler için risk teşkil ediyorsa ve söz konusu risk hemen ortadan kaldırılamıyor ise bu tehlikeli durumun gerçekleştiği bölgeye en yakın yetkili makamlara ulaşarak gerekli olan tüm bilgileri iletmekle veya iletilmesini sağlamakla,

Sürücüler, SRC5 türü mesleki yeterlilik  belgesine veya uygun ADR sertifikasına sahip olmakla ve taşıma sırasında bu belgeyi yanında bulundurmakla,

ADR ’nin 7.5 sayılı bölümünde belirtilen yükleme ve elleçleme ile ilgili hükümlere uymakla,

Boşaltım alanında güvenlik önlemlerinin tam olarak alınmış olduğunu ve boşaltma işleminde kullanılan donanımın düzgün olarak çalışıyor olduğunu kontrol etmekle,

Tümü