90507

İzmir Şube / III. Bölge

Faaliyet Bölgesi: Ulaştırma Bakanlığı III. Bölge Müdürlüğü                                                                        

Adres:  Konak Mah. 848. Sok.No:74/305 Konak/İZMİR                                                                  

Tel:  0(537) 734 00 82                                                                                                                                      

Mail: mehmetulucan@idoadr.com                                                                                                                               

Hizmet Verilen İller: İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Uşak, Muğla